Společně s odborníky ze společnosti European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS) zajišťujeme pro naše klienty řešení veškerých právních záležitostí včetně právního zastupování v jednání s pojišťovnou, případně i soudy. 

Naše spolupráce s EUCS Vám přináší záštitu více jak padesáti advokátů, lékařů, znalců, nezávislých likvidátorů a pojistných specialistů. Díky tomu vám dokážeme zajistit maximální pojistné plnění v případě nešťastné události.

Ve spolupráci se společností EUCS řešíme:
  • Právní pomoc po nezaviněné dopravní nehodě
  • Profesionální zastoupení při pojistné události
Právní pomoc po nezaviněné dopravní nehodě
Specializujeme se na vymáhání oprávněných nároků poškozených při dopravních nehodách. Pro naše klienty jsme schopní zařídit kompletní náhradu újmy na zdraví a kompletní náhradu majetkové újmy.
Víte, na co všechno máte v případě nehody nárok?
  • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
  • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky
  • náhrada ušlé mzdy
  • odškodnění za psychickou újmu
  • náhrada škody při zranění spolujezdce